Tanıtım Eğitimi

Amaç ve Hedefler

 1. Amaç: Bu eğitim sonunda katılımcılar, akreditasyon süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
 2. Hedefler: Bu amaca ulaşmak için katılımcılar;
  1. Akreditasyon ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
  2. Akreditasyon sürecini açıklayabilecek,
  3. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartlarını tanımlayabilecek,
  4. Akreditasyon aşamalarını tanımlayabileceklerdir.

İçerik:

Bir buçuk günlük olarak planlanan eğitimin yarım günlük bölümünde ilk üç içerik tartışılacak, dördüncü başlığın aktarılması ve tartışılması bir tam günlük sürede gerçekleştirilecektir. Eğitim öncesinde katılımcılara Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Kılavuzu (Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları, kısa açıklamaları ve akreditasyon süreci ile ilgili bilgileri içeren) gönderilecektir.

 1. Akreditasyon Gereksinimi ve Dünyadaki Örnekleri
 2. Türkiye’deki Akreditasyon Çalışmaları
 3. Akreditasyon Süreci
 4. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları
  1. Amaç ve hedefler
  2. Eğitim programı
  3. Öğrencilerin değerlendirilmesi
  4. Öğrenciler
  5. Program değerlendirme
  6. Öğretim elemanları (Akademik Kadro)
  7. Eğitsel kaynak ve olanaklar
  8. Yönetim ve yürütme
  9. Sürekli yenilenme ve gelişim

Yöntem:

Madde 1.2’de tanımlanan içeriğin ilk üç başlığı sunum yöntemi ile, son başlık ise sunum, soru-cevap ve tartışma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.

BAĞLANTILAR

Bu bölümde tıp eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası bağlantılar yer almaktadır.

» Tüm bağlantılar için tıklayın

İLETİŞİM

İletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

» İletişim formu için tıklayın