Kurum Eğitimi

Amaç ve Hedefler

 1. Amaç: Bu eğitim sonunda katılımcılar, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları’na uygun olarak Özdeğerlendirme Raporlarını (ÖDR) hazırlayacaktır.
 2. Hedefler: Bu amaca ulaşmak için katılımcılar;
  1. Akreditasyon ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
  2. Akreditasyon sürecini açıklayabilecek,
  3. ÖDR kılavuzuna uygun olarak raporu hazırlayabilecek,
  4. ÖDR hazırlama sürecinde eksiklerini tanımlayabilecek ve destek isteyebileceklerdir.

İçerik:

Eğitim süresi istekte bulunan tıp fakültesinin gereksinimleri doğrultusunda oluşturulacak ayrıntılı içeriğe göre belirlenecek, eğitimde ilk üç başlığın sunumunun ardından özellikle istenen standartlar öncelikli ve ayrıntılı olmak üzere dördüncü başlık irdelenecektir.

 1. Akreditasyon Gereksinimi ve Dünyadaki Örnekleri
 2. Türkiye’deki Akreditasyon Çalışmaları
 3. Akreditasyon Süreci
 4. Özdeğerlendirme Raporu Başlıkları, İçerikleri ve Belgelendirme
  1. Amaç ve hedefler
  2. Eğitim programı
  3. Öğrencilerin değerlendirilmesi
  4. Öğrenciler
  5. Program değerlendirme
  6. Öğretim elemanları (Akademik Kadro)
  7. Eğitsel kaynak ve olanaklar
  8. Yönetim ve yürütme
  9. Sürekli yenilenme ve gelişim

Yöntem:

Madde 2.2’de tanımlanan içeriğin ilk üç başlığı sunum yöntemi ile, son başlık ise sunum, soru-cevap ve tartışma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.

BAĞLANTILAR

Bu bölümde tıp eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası bağlantılar yer almaktadır.

» Tüm bağlantılar için tıklayın

İLETİŞİM

İletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

» İletişim formu için tıklayın