Değerlendirici Eğitimi

Amaç ve Hedefler

 1. Amaç: Bu eğitim sonunda katılımcılar, Özdeğerlendirme Raporlarını (ÖDR) değerlendirecekler ve kurumlara yazılı geribildirim vereceklerdir.
 2. Hedefler: Bu amaca ulaşmak için katılımcılar;
  1. Akreditasyon ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
  2. Akreditasyon sürecini açıklayabilecek,
  3. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartlarını tanımlayabilecek,
  4. Özdeğerlendirme raporlarını değerlendirebilecek,
  5. ÖDR’nda sunulan içeriğe yönelik belgeleri araştırabilecek,
  6. ÖDR’nda sunulan içeriğe yönelik kişilerle görüşme yapabilecek,
  7. Ziyaret sonunda ÖDR’na ilişkin kuruma yazılı gerildirim verebileceklerdir.
  8. Ziyaret sonucu ile ilgili UTEAK’a rapor hazırlayabileceklerdir.

İçerik

Eğitim süresi en az iki gün olmak üzere ekiplerin gereksinimi doğrultusunda üç gün olarak gerçekleştirilecektir.

 1. Akreditasyon Gereksinimi ve Dünyadaki Örnekleri
 2. Türkiye’deki Akreditasyon Çalışmaları
 3. Akreditasyon Süreci
 4. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartları
 5. Özdeğerlendirme Raporu Başlıkları, İçerikleri ve Belgelendirme
  1. Amaç ve hedefler
  2. Eğitim programı
  3. Öğrencilerin değerlendirilmesi
  4. Öğrenciler
  5. Program değerlendirme
  6. Öğretim elemanları (Akademik Kadro)
  7. Eğitsel kaynak ve olanaklar
  8. Yönetim ve yürütme
  9. Sürekli yenilenme ve gelişim
 6. ÖDR Değerlendirme Raporu Hazırlama

BAĞLANTILAR

Bu bölümde tıp eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası bağlantılar yer almaktadır.

» Tüm bağlantılar için tıklayın

İLETİŞİM

İletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

» İletişim formu için tıklayın