Formlar

  • Başvuru formu: Kurumların akreditasyon başvurusu, bilgilendirme ziyareti, eğitim ve danışmanlık isteği ile ilgili olarak dolduracağı formdur. SBGK
  • Özdeğerlendirme Rapor Kılavuzu: Akreditasyon başvurusu yapan ve özdeğerlendirme raporu hazırlayacak kurumların rapor hazırlığı sırasında kullanması önerilen rehberdir. Fakültelerin Özdeğerlendirme Komisyonu tarafından doldurulur. SBGK
  • Özdeğerlendirme Raporunu Öndeğerlendirme Kılavuzu: UTEAK tarafından atanan öndeğerlendirme ekibi üyelerinin kullanımına yönelik olarak hazırlanmış kılavuzdur. SBGK
  • Kurumun Değerlendirme Ekibi Üyelerine Yönelik Geribildirim Formu: Akreditasyona esas ziyareti gerçekleştiren değerlendirme ekibinde yer alan üyelerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan formdur. Ziyaret edilen kurum temsilcisi tarafından doldurulur. SBGK
  • Değerlendirme Süreci Kılavuzu: Değerlendiricilerin değerlendirmelerinde esas alacakları, süreci aşamalı olarak tanımlayan (kurum ziyareti öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar, kurum ziyareti sırasında görüşülecek öğrenci ve öğretim üyelerinin nasıl belirleneceği vb) kılavuzdur. DEK
  • Değerlendirme ve İzleme Raporu Kılavuzu: Değerlendirme ekibi üyelerinin özdeğerlendirme raporu ve kurum ziyareti ışığında hazırlayacakları rapor için hazırlanmış kılavuzdur. DEK
  • Etik Kurallar Listesi ve Beyanı: Tüm UTEAK görevlilerinin kullanımına yönelik olarak hazırlanmış kılavuzdur. SBGK
  • 2013 Ara ÖDR Hazırlama Kılavuzu: Ara Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (2013)

  • 2015 Ara ÖDR Hazırlama Kılavuzu: Ara Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (2015)

BAĞLANTILAR

Bu bölümde tıp eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası bağlantılar yer almaktadır.

» Tüm bağlantılar için tıklayın

İLETİŞİM

İletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

» İletişim formu için tıklayın