tanıtım

2002‐2007 döneminde, Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Komisyonundaki çalışmalara, YÖDEK tarafından getirilen öneriler dikkate alınarak ve mühendislik fakültelerindeki örnek kullanılarak Tıp Dekanları Konseyi inisiyatifinde Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) 2008’de kuruldu ve çalışmaları sürdürüldü. Daha sonra bu çalışmalar bağımsız bir kuruluş olarak Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğince yürütülmeye başlandı.

TEPDAD’ın amaç ve hedefleri toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi için tıp fakültelerinde verilen tıp eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi ve niteliğinin iyileştirilmesi, kurumlara yol göstermek, gelişimlerini desteklemek, işleyiş ve sürekliliğini izlemektir. Bu amaç ve hedeflerin karşılanmasında değerlendirme aracı akreditasyon sürecidir. Tıp eğitimin ulusal standartlarını uzun bir çalışmadan sonra oluşturdu ve 2009 yılında yayınladı. Çalışma yönergeleri, akreditasyon süreç planları, ilgili formlar ve kılavuzları çalışmalarını tamamladı ve 2009 Haziran ayında başvuru kabulüne başladı.

2009‐2016 döneminden bugüne kadar 23 tıp fakültesi (25 program) akredite edilmiştir . Bu çalışmalardan elde ettiğimiz deneyimleri 2012  ve 2015 yıllarında düzenlediğimiz iyi uygulamalar sempozyumlarında paylaştık. Bu yıl 2010 yılında akredite edilen tıp fakültelerimiz re-akreditasyon için başvurmuşlardır. Re-akreditasyon süreçleri sürmektedir. 

Akreditasyon çalışmalarımızın  mali işleri TEPDAD İktisadi İşletmesi tarafından yürütülmektedir. İktisadi İşletmemiz de Dilek Ülker çalışmaktadır ve işletmemiz dernekle ofisimizi paylaşmaktadır.

Akreditasyon için en önemli araç ulusal standartlardır. Re-akreditasyona başladığımız bu yıl amacımız ulusal standartlarımızı güncellemektir. 

Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  (TEPDAD) YÖK tarafından akreditasyon kuruluşu olarak tanınmaktadır. Ayrıca TEPDAD 2013 yılında Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) tarafından değerlendirilmiş ve tıp eğitiminde kareditasyon kuruluşu olarak tanınmıştır. TEPDAD’ın kurul ve komisyonlarında bugün 40’a yakın tıp fakültesinden 150’nin üzerinde öğretim üyesi emek vermektedir.  Çalışmalara destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Temel amacı tıp eğitimi akreditasyonunda bir araç olarak kullanılacak bu standartlar evrensel ilkeleri kapsayarak ulusal koşulları karşılamaktadır.  Bu süreçte yolumuzun daha uzun olduğunu düşünerek bugüne kadar katkı sunan, destek veren tüm bireylere ve ilk dönem akreditasyona başvuran tıp fakülteleri yöneticilerine tüm TEPDAD ve UTEAK üyeleri adına teşekkür ediyoruz. Bu süreç amacına ulaşır ve başarılı olursa bu, ülkenin tüm tıp eğiticilerinin bir ürünü olacaktır. Daha nitelikli bir tıp eğitimi ve süreçleri için el ele....

Dr. İskender Sayek

TEPDAD Başkanı

BAĞLANTILAR

Bu bölümde tıp eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası bağlantılar yer almaktadır.

» Tüm bağlantılar için tıklayın

İLETİŞİM

İletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

» İletişim formu için tıklayın